Naar de homepage van PMK Portal

Over de PMK modellen

De modellen ondersteunen het periodiek meten van kwaliteit door online assessments. Hiervoor zijn in aanvang een tweetal modellen beschikbaar:

Projectmanagement assessment

PMK

Projectmanagement assessment gaat uit van een goede beheersing van negen kwaliteitsaspecten op het gebied van techniek (hard controls), gedrag (soft controls) en omgeving (interactie met buitenwereld). Het model is gebaseerd op de standaarden van Prince2 en IPMA en aangevuld vanuit de dagelijkse praktijkervaring van I-Interim Rijk.

Achter het PMK model schuilt een methodiek/stappenplan met vragenlijsten/criteria waarmee de 9 kwaliteitsaspecten gemeten wordt. In één oogopslag wordt na meting gevisualiseerd waar de verbeterpunten voor directe actie liggen. Toepassing van het projectmanagement assessment is geen garantie op succes maar wel een effectief instrument voor het leveren van een continue kwaliteit in projectmanagement en daarmee komt het projectsucces binnen handbereik. Inmiddels wordt het projectmanagement assessment door meer dan 250 projectmanagers van meerdere departementen gebruikt.

Innovation Maturity assessment

Maturity

Dit assessment geeft een indicatie van de volwassenheid van de organisatie om op gestructureerde wijze innovaties te realiseren. De nadruk ligt op het adviseren bij het creëren van de benodigde uitgangspunten en randvoorwaarden voor succesvolle implementatie en excellente uitvoering. Na het volgen van een korte introductie middels een workshop kan de self-scan door een gekwalificeerde manager of medewerker van de organisatie zelf online uitgevoerd worden.

* U kunt geen rechten ontlenen aan het gebruik van de PMK modellen.